Intervju Helena Bouveng

 

Rättsväsende och utbildning – centrala frågor för riksdagskvinnan Helena Bouveng (M)

Vetlandabon Helena Bouveng har suttit i riksdagen för moderaterna i drygt ett år.

Hjärtefrågorna utbildning och rättsväsende präglar hennes inlägg i den politiska debatten, men även friskvård får stort utrymme.

– Skitkul! utropar Helena Bouveng som svar på frågan hur det är att sitta i riksdagen.

Helena Bouveng, 45 år, från Hällinge utanför Vetlanda sitter sedan 1998 i kommunfullmäktige. Efter valet 2006 innehar hon också plats nummer 326 i riksdagen och är en av 13 ledamöter från Jönköpings län. Hon är ledamot i Justitieutskottet, samt suppleant i Socialutskottet.

– Justitieutskottet var mitt förstahandsval jämte Utbildningsutskottet och att då bli ordinarie i justitie är suveränt. Det är nog många gubbar som surar över att de inte fick min plats, säger hon och skrattar.

Bild riksdagsledamot Helena Bouveng (M)
Riksdagsledamot Helena Bouveng (M) (Foto: riksdagen.se)

Tidigare uppdrag som ordförande för Barn- och utbildningsnämnden i Vetlanda och ledamot i Polisstyrelsen i Jönköpings län har präglat hennes kärnfrågor.

En av Helena Bouvengs första skriftliga frågor, som också återkommer i flera anföranden, rör åtgärder för icke straffmyndiga som begår brott.

– För mig är det den absolut viktigaste frågan att driva fram till nästa val.

– Alla brott som begås av personer under 15 år måste utredas – både för gärningsmännens och för brottsoffrens skull.

Intresset för utbildningsfrågor visar sig också i motionerna. Hon har exempelvis tagit upp frisök för gymnasieelever, det vill säga rätten att söka valfri gymnasieutbildning även utanför hemkommunen. Hon debatterar också för att Tekniska Högskolan i Jönköping ska tilldelas ett eget vetenskapsområde.

Dessutom återkommer hon till friskvårdsfrågor, bland annat genom en motion där hon ifrågasätter varför vissa sporter inte är avdragsgilla för företag.

– De fritidsaktiviteter som människor själva väljer att utöva ska ses som positiva och ge avdragsrätt, och jag kan inte förstå varför exempelvis ridning och golf ska vara undantagna.

Sju enskilda motioner och två flerpartimotioner har Helena Bouveng varit delaktig i hittills under sin tid i riksdagen. Samtliga där beslut finns har fått avslag.

– Hon är inte ensam. Kammarkansliets siffror visar att 98 procent av motionerna får avslag, säger Marianne Moström på riksdagens informationsenhet.

Att det inte har blivit mer motionsskrivande förklarar Helena Bouveng med att hennes parti är i regeringsställning, och Marianne Moström förstår argumentet.

– En tillbakablick i statistiken visar att partier i opposition generellt sett alltid har skrivit betydligt fler motioner.

Detta visar sig även bland motionerna från ledamöterna i Jönköpings län. Under innevarande riksmöte har de 13 ledamöterna skrivit sammanlagt 441 motioner. Av dessa är 346 skrivna av de sex ledamöter som tillhör oppositionspartierna, medan 95 är motioner från de sju ledamöter som tillhör alliansen.

– Jag är i och för sig min egen arbetsgivare och sitter på eget mandat, men jag är ändå lite försiktig med att skriva motioner eftersom det ju indirekt ses som kritik mot regeringen, säger Helena Bouveng.

Under rådande riksmöte har Alice Åström (V) och Carina Hägg (S) skrivit flest motioner av länets riksdagsledamöter – drygt 100 var. Motionerna rör bland annat rätt till heltidsarbete, installation av hissar i flerfamiljshus för att öka äldres rörlighet och arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling.

Bland alliansens länsrepresentanter toppar Magdalena Andersson (M) och Tobias Krantz (FP) motionsskrivandet under samma period med drygt 20 motioner vardera. De motionerar exempelvis om ekologisk begravning, avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och bevarande av Göta hovrätt.

Trots långa arbetsdagar, längtan efter sin dotter och avståndet till de lokala väljarna trivs Helena Bouveng med riksdagsarbetet.

– Jag har förmånen att möta mycket intressanta människor, och arbetet öppnar verkligen en dörr till hela Sverige.

Share