Har du koll på de grundläggande intervjufrågorna?

När jag började arbeta som journalist fick jag tidigt tipset om att ha de grundläggande intervjufrågorna i åtanke:

Intervju

Vem?
Vad?
Var?
När?
Hur?
Varför?

Innehåller din text svar på de här frågorna har du kommit en bra bit på vägen.
Men glöm inte följdfrågor. Be intervjupersonen exemplifiera för att tydliggöra och brodera ut artikeln.


Exempelvis:
Varför är det här projektet viktigt?
– Det är viktigt för att vill få fler barn att utöva idrott, säger XX.


Men hur ska ni lyckas med det?
– Det vi primärt gör är att besöka skolor och informera om satsningen. Vi har också ett nära
samarbete med flera idrottsföreningar som ger barnen möjlighet till kostnadsfria
”provapåträningar”, förklarar XX.


Och sist, men inte minst: Glöm inte öppna frågor som: ”Är det något mer du vill tillägga?”
”Är det något som du tycker att vi har missat att ta upp?”


Vill du ha fler tips och råd för att lyckas med intervjuer? Kontakta mig!

Har du koll på de grundläggande intervjufrågorna? Läs mer »