Skribent och journalist

Jag brinner lite extra för det skrivna ordet

Som frilansskribent eller frilansjournalist, med utbildning från Poppius journalistutbildning, kan jag hjälpa er med texter, artiklar, reportage och olika former av textbearbetning, så som korrekturläsning, översättning eller målgruppsanpassning.

Skribent

Jag skriver både kortare och längre texter på både svenska och engelska för bland annat kundtidningar, nyhetsbrev, webbsidor och intranät. 

Jag producerar även texter för sociala medier; primärt för Facebook och Instagram. 

I vanlig ordning gäller det att ha målgruppen i fokus och att kunna anpassa texterna för rätt mottagare. Ett tydligt exempel som har återkommit i mina uppdrag är att skriva texterna på olika sätt beroende på om de ska riktas till tjänstemän eller till produktionspersonal.

Journalist

Som journalist har jag många års erfarenhet av att skriva artiklar, reportage, refererat, krönikor och notiser. Jag genomför intervjuer på både svenska och engelska och en av mina största styrkor är att jag har lätt att få kontakt med människor, få svar på mina frågor och förmedla svaren på ett lättläst sätt i text inom olika områden. Väl genomförd research är A och O.

Jag gör även uppdrag som inkluderar foto och/eller video, samt tar fram övrigt bildmaterial.

Textbearbetning

Korrekturläsning, översättning och målgruppsanpassning. 

Som redaktör för exempelvis nyhetsbrev och internkommunikation av olika slag får jag ofta in texter från ovana skribenter. Texterna behöver jag därmed korra, omarbeta och målgruppsanpassa. Jag har bland annat gjort informationsmaterial och foldrar utifrån befintligt material som jag anpassat för rätt forum och mottagare. 

Jag gör även översättningar från engelska till svenska och vice versa. Jag har även haft många uppdrag då jag har översatt norska och danska till både svenska och engelska.

Jag jobbar även inom olika roller som redaktör, kommunikatör, content manager, webbredaktör, marknadsförare och innehållsproducent.

Skribent, skrivmaskin

Redaktör

Content manager, intranät, webb och sociala medier, nyhetsbrev, interntidningar, kundtidningar, utskick och foldrar. Webbredaktör och webbpublicering.

Kommunikatör

Kommunikationskonsult strategi, planering, koordinering, målgruppsanpassning, medier och kanalval, tonalitet

Kontakta mig!

Kontakta mig via Facebook, LinkedIn eller via kontaktformuläret.