Redaktör

Ansvarig för att det finns rätt innehåll

Content manager för intranät, webb och sociala medier.

Redaktör, koordinera innehåll, textbearbetning, redigerare och producent för nyhetsbrev, interntidningar, kundtidningar, utskick och foldrar med mera. InDesign, bildredigering Photoshop.

Redaktör

Koordinera innehåll, beställa eller skapa innehåll, redigera texter, skapa layout och design för trycksaker, nyhetsbrev, webbsidor med mera. Sätta samman tänkt produkt i enlighet med tonalitet och varumärke och grafisk profil.

Webbredaktör

Att för webben vara redaktör med de specifika utmaningar som det kan innebära i att optimera bilder gällande både kvalitet och storlek och att texter är informativa och lättlästa, men även fungera bra för sökmotorer. Kunskap om CMS, såsom WordPress och Optimizely (tidigare EPI-server).

Content manager

Beställa, skapa eller granska och förvalta information för olika kanaler som webben, intranät och sociala medier.

Jag jobbar även inom olika roller som skribent och journalist, kommunikatör, marknadsförare, innehållsproducent.

Skribent

Texter, artiklar, reportage och textbearbetning. Korrekturläsning, översättning och målgruppsanpassning.

Kommunikatör

Kommunikationskonsult strategi, planering, koordinering, målgruppsanpassning, medier och kanalval, tonalitet

Kontakta mig!

Kontakta mig via Facebook, LinkedIn eller via kontaktformuläret.